Pimpinan

News

 

No Nama Jabatan
 1  Dr. Asmoni, M.Pd  Ketua STKIP PGRI Sumenep
 2  Dr. Jamilah, M.Ag  Wakil Ketua I Bidang Akademik
 3  Agusriyanti Puspitorini, M.Pd  Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum
 4  Moh. Fauzi, M.Pd  Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan